Uitgaven

25%
€ -17.817
x € 1.000
25% Complete

Inkomsten

63,44%
€ -47.371
x € 1.000
63,44% Complete

Saldo

866,03%
€ -29.554
x € 1.000

Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Uitgaven

25%
€ -17.817
x € 1.000
25% Complete

Inkomsten

63,44%
€ -47.371
x € 1.000
63,44% Complete

Saldo

866,03%
€ -29.554
x € 1.000

Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Terug naar navigatie - Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Hendrik-Ido-Ambacht kent een prettig woon- en leefklimaat. Zo’n klimaat is er niet van zelf. Daar moeten we met elkaar hard aan werken. Veiligheid in wijk en straat, stabiele en gezonde gemeentefinanciën, een gemeentebestuur dat transparant handelt, benaderbaar en daadkrachtig is en een professionele en respectvolle dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen vormen daarvoor het fundament.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Veiligheid

 

Verplichte indicatoren*

0-waarde

 

Actuele waarde

 

Bron

Jongeren

 

 

 

Verwijzing halt 12-17 jaar

Per 10.000 inwoners

209

(2016)

149

(2017)

Bureau Halt

 

 

 

 

Criminaliteit

 

 

 

Winkeldiefstallen

Per 1.000 inwoners

0,9

(2017)

0,8

(2018)

 

Veiligheidsmonitor

 

Geweldsmisdrijven

Per 1.000 inwoners

 

Diefstallen uit woningen

Per 1.000 inwoners

1,5

(2017)

 

2

 

3,2

(2018)

 

1,3

 

Veiligheidsmonitor

 

Veiligheidsmonitor

 

 

Vernielingen en beschadiging (in de openbare ruimte)

Per 1.000 inwoners

 

 

3,5

 

 

 

3,7

 

 

 

Veiligheidsmonitor

 

 

Vrijwillige indicatoren*

0-waarde (2017)

Actuele waarde (2018)

Bron

Diefstal in/uit

Schuur/berging

Per 1.000 inwoners

Bedrijven & instellingen

Per 1.000 inwoners

 

Diefstal uit/vanaf

Motorvoertuigen

Per 1.000 inwoners

 

Diefstal van

Fietsen

Per 1.000 inwoners

Motorvoertuigen

Per 1.000 inwoners

Brom- snorfietsen

Per 1.000 inwoners

 

Overige delicten

Mishandeling

Per 1.000 inwoners

Bedreiging

Per 1.000 inwoners

Zedendelicten

Per 1.000 inwoners

 

Melding overlast jeugd

 

0,3

 

0,7

 

 

 

1,8

 

 

2,7

 

0,9

 

0,3

 

 

 

0,8

 

0,7

 

0,2

 

 

231

 

 

0,7

 

0,4

 

 

 

2,9

 

 

3,1

 

1,2

 

0,3

 

 

 

1

 

0,3

 

0,3

 

 

174

 

 

Veiligheidsmonitor

 

Veiligheidsmonitor

 

 

 

Veiligheidsmonitor

 

 

Veiligheidsmonitor

 

Veiligheidsmonitor

 

Veiligheidsmonitor

 

 

 

Veiligheidsmonitor

 

Veiligheidsmonitor

 

Veiligheidsmonitor

 

 

Veiligheidsmonitor

* Deze indicatoren zijn gemeten door de gemeentelijke veiligheidsmonitor. De meest actuele cijfers daarvan zijn uit 2018. Derhalve is de 0-waarde 2017 en de actuele waarde 2018.

 

Dienstverlening

 

Vrijwillige indicatoren

0-waarde

(2014)

Actuele waarde (2017)

Bron

Oordeel inwoners over

 

 

 

kwaliteit van de dienstverlening

6,8

 

 

Reg. Omnibus

hun betrokkenheid bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen

6

5,7

Reg. Omnibus

hun betrokkenheid bij de uitvoering van gemeentelijke plannen

6

5,5

Reg. Omnibus

Positief oordeel van de inwoners over de besteding van belastinggeld door de gemeente

6,3

6,5

Reg. Omnibus

 

 

Bestuur en ondersteuning

 

Verplichte indicatoren

0-waarde

(2017: 29.729)

 

Actuele waarde

(2018: 30.342)

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2,74

2,80

Eigen gegevens

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

         2,57

2,48

Eigen gegevens

 

 

 

 

 

Wat heeft het gekost ?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Prim.begrot.2018 Begrot.wijz.2018 Begrot.totaal 2018 Saldo 2018
Lasten
0.1 - Bestuur 5.305 1.962 3.548 5.509 204
0.10 - Mutaties reserves 3.953 16 3.770 3.786 -167
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 136 -136 0 0
0.2 - Burgerzaken 1.091 1.037 0 1.037 -53
0.4 - Overhead 5.100 5.556 -359 5.197 97
0.5 - Treasury -88 -158 0 -158 -70
0.61 - OZB woningen 112 40 8 48 -64
0.62 - OZB niet-woningen 104 160 5 165 61
0.64 - Belastingen overig 9 9 0 9 0
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 244 -121 123 123
0.8 - Overige baten en lasten 321 290 121 411 90
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.530 1.740 -144 1.595 65
1.2 - Openbare orde en veiligheid 380 293 29 322 -58
Totaal Lasten 17.817 11.324 6.721 18.045 228
Baten
0.1 - Bestuur -1 109 -100 9 10
0.10 - Mutaties reserves -6.485 -349 -6.375 -6.724 -239
0.2 - Burgerzaken -552 -571 55 -516 36
0.4 - Overhead -144 -10 0 -10 134
0.5 - Treasury -645 -678 -36 -714 -68
0.61 - OZB woningen -3.647 -3.631 -19 -3.650 -3
0.62 - OZB niet-woningen -1.519 -1.544 0 -1.544 -25
0.64 - Belastingen overig -706 -675 0 -675 31
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -33.635 -32.364 -1.107 -33.471 164
0.8 - Overige baten en lasten 5 -12 0 -12 -17
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer -20 0 0 0 20
1.2 - Openbare orde en veiligheid -22 -38 20 -19 3
Totaal Baten -47.371 -39.763 -7.563 -47.326 45