Uitgaven

17,17%
€ -12.234
x € 1.000
17,17% Complete

Inkomsten

11,07%
€ -8.269
x € 1.000
11,07% Complete

Saldo

116,19%
€ 3.965
x € 1.000

Programma 3. Buitenruimte

Uitgaven

17,17%
€ -12.234
x € 1.000
17,17% Complete

Inkomsten

11,07%
€ -8.269
x € 1.000
11,07% Complete

Saldo

116,19%
€ 3.965
x € 1.000

Programma 3. Buitenruimte

Terug naar navigatie - Programma 3. Buitenruimte

De openbare ruimte is een belangrijke plek om elkaar te ontmoeten Onze inwoners voelen zich prettig in een veilige, schone en groene omgeving. We richten ons op veiligheid, participatie, verkeer en vervoer, het niveau van onderhoud, groen en speelvoorzieningen.

Indicator

Terug naar navigatie - Indicator

Vrijwillige indicatoren

0-waarde

 

Actuele waarde

Bron

Verkeersongevallen

Verkeersongeval met letsel

 

 

Verkeersongeval dodelijke afloop

 

 

Verlaten plaats ongeval

 

 

Bereikbaarheid

 

17

(2017)

 

0

(2017)

 

111

(2017)

 

37

(2018)

 

0

(2018)

 

96

(2018)

 

 

Veiligheidsmonitor

 

 

Veiligheidsmonitor

 

 

Veiligheidsmonitor

Oordeel inwoners over…

 

 

 

bereikbaarheid buurt met auto

8

(2015)

8,2

(2017)

OCD

bereikbaarheid buurt vanaf de snelweg

8,4

(2015)

8,1

(2017)

OCD

doorstroming op hoofdwegen in gemeente

7,2

(2015)

6,9

(2017)

OCD

bereikbaarheid gemeentelijke voorzieningen per fiets

8,3

(2015)

8,4

(2017)

OCD

het openbaar vervoer

6,8

(2015)

6,4

(2017)

OCD

 

 

 

 

Meldingen overlast

 

 

 

Meldingen overlast honden          

57

(2017)

70

(2018)

Veiligheidsmonitor

Overlast afval

 

Overlast verkeer

138

(2017)

261

(2017)

209 (2018)

363 (2018)

Veiligheidsmonitor

 

Veiligheidsmonitor

 

 

Wat heeft het gekost ?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Prim.begrot.2018 Begrot.wijz.2018 Begrot.totaal 2018 Saldo 2018
Lasten
2.1 - Verkeer en vervoer 3.290 3.786 -462 3.324 34
2.5 - Openbaar vervoer 119 118 -3 115 -4
5.73 - Groen en waterhuishouding 2.382 1.847 406 2.253 -129
7.2 - Riolering 1.983 1.815 5 1.820 -162
7.3 - Afval 3.828 3.504 204 3.708 -120
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 484 401 1.149 1.551 1.066
8.13 - RO Vastgoedregistratie 148 147 13 160 12
Totaal Lasten 12.234 11.619 1.312 12.931 697
Baten
2.1 - Verkeer en vervoer -1.605 -53 -1.454 -1.507 98
7.2 - Riolering -2.274 -2.271 0 -2.271 3
7.3 - Afval -3.792 -3.557 -70 -3.627 166
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria -597 -502 0 -502 95
Totaal Baten -8.269 -6.383 -1.524 -7.907 362