Uitgaven

19,22%
€ -13.694
x € 1.000
19,22% Complete

Inkomsten

17%
€ -12.695
x € 1.000
17% Complete

Saldo

29,28%
€ 999
x € 1.000

Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Uitgaven

19,22%
€ -13.694
x € 1.000
19,22% Complete

Inkomsten

17%
€ -12.695
x € 1.000
17% Complete

Saldo

29,28%
€ 999
x € 1.000

Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Terug naar navigatie - Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Hendrik-Ido-Ambacht is een gemeente met een dorps karakter en goede voorzieningen in een rustige woon- en leefomgeving in een stedelijke regio. Onze inwoners ervaren de gemeente als aangenaam om in te wonen. Om dit prettige woonklimaat ook voor de toekomst te behouden, is het van belang om de voorzieningen op peil te houden en te zorgen voor een goed en aantrekkelijk werkklimaat. Daarbij gaat het niet alleen om de mensen met wie we onze huidige gemeenschap vormen, maar ook om de mensen die de samenleving na ons voort moeten zetten. Daarom willen we op een duurzame manier met onze leefomgeving omgaan.

Actualiteiten en acties

Terug naar navigatie - Actualiteiten en acties

Acties

Terug naar navigatie - Acties

Wat gaan we daarvoor doen?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Milieu

 

Verplichte indicatoren

0-waarde

 

Actuele waarde

Bron

Omvang huishoudelijk restafval

KG / inwoner                                  

248

(2017)

245

(2018)

HVC

Hernieuwbare elektriciteit

1,3%

(2016)

1,9%

(2017)

RWS

  

Economie

 

Verplichte indicatoren

0-waarde

Actuele waarde

Bron

Banen

Per 1.000 inwoners 15-64 jr.

434,6

(2017)

386,8 (2018)

CBS/LISA

Vestigingen (van bedrijven)

Per 1.000 inwoners 15-64 jr.

98,7

(2017)

86,8

(2018)

CBS/LISA

Functiemenging

41,0%

(2016)

41,3% (2017)

CBS BAG/LISA

 

Wonen

 

Verplichte indicatoren

0-waarde

Actuele waarde

Bron

Gemiddelde WOZ waarde

221

(2017)

234

(2018)

CBS

Nieuw gebouwde woningen

Per 1.000 woningen

28,6

(2017)

10,4

(2018)

BAG

Demografische druk (15-64 jr)

76,1%

(2017)

76,8%

(2018)

CBS

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

678

(2017)

675

(2018)

COELO

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

799

(2017)

798

(2018)

COELO

Wat heeft het gekost ?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost ?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Prim.begrot.2018 Begrot.wijz.2018 Begrot.totaal 2018 Saldo 2018
Lasten
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 479 287 233 521 41
3.1 - Economische ontwikkeling 349 350 39 389 40
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.458 4.998 559 5.557 4.099
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 66 96 0 96 30
5.5 - Cultureel erfgoed 12 12 0 12 0
7.4 - Milieubeheer 786 613 226 839 53
8.1 - Ruimtelijke ordening 254 268 16 285 31
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 9.173 7.859 3.990 11.849 2.676
8.3 - Wonen en bouwen 1.117 906 33 940 -177
Totaal Lasten 13.694 15.391 5.097 20.487 6.794
Baten
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden -602 -211 -149 -361 241
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.458 -4.998 -559 -5.557 -4.100
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -50 -49 0 -49 1
7.4 - Milieubeheer -124 0 -203 -203 -79
8.1 - Ruimtelijke ordening -15 -22 -10 -32 -17
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -9.849 -7.847 -3.943 -11.790 -1.942
8.3 - Wonen en bouwen -598 -473 -77 -551 47
Totaal Baten -12.695 -13.601 -4.941 -18.542 -5.847