Uitgaven

17,77%
€ 11.619
x € 1.000
17,77% Complete

Inkomsten

9,76%
€ -6.383
x € 1.000
9,76% Complete

Saldo

0%
€ 5.236
x € 1.000

Programma 3. Buitenruimte

Uitgaven

17,77%
€ 11.619
x € 1.000
17,77% Complete

Inkomsten

9,76%
€ -6.383
x € 1.000
9,76% Complete

Saldo

0%
€ 5.236
x € 1.000

Programma 3. Buitenruimte

Terug naar navigatie - Programma 3. Buitenruimte

De openbare ruimte is een belangrijke plek om elkaar te ontmoeten Onze inwoners voelen zich prettig in een veilige, schone en groene omgeving. We richten ons op veiligheid, participatie, verkeer en vervoer, het niveau van onderhoud, groen en speelvoorzieningen.

Indicator

Terug naar navigatie - Indicator
Verplichte indicatoren

0-waarde 

(2015)

Actuele waarde

(2016)

Ambitie 2018

t.o.v. 0-waarde

Bron
Verkeersongevallen        
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

8%

(2014)

8%

(2015)

Gelijk VeiligheidNL
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

8% 

(2014)

6%

(2015)

Gelijk VeiligheidNL
Fysieke voorzieningen        

Vernielingen en beschadiging (in de openbare ruimte)

Per 1.000 inwoners

5.1 4.9 Gelijk CBS
Verplichte indicatoren

0-waarde 

(2015)

Actuele waarde

(2016)

Ambitie 2018

t.o.v. 0-waarde

Bron

 Bereikbaarheid 

Oordeel ondernemers over...*

       
Bereikbaarheid per auto 7.4 (2010) 7.4 (2011) Stijging  
 Bereikbaarheid per openbaar vervoer 6.1 (2011) Onbekend Stijging  
Oordeel inwoners over...**         
Bereikbaarheid buurt met auto 7.9 (2013) 8 (2015) Stijging Omnibusonderzoek
Bereikbaarheid buurt vanaf de snelweg 8.3 (2013) 8.4 (2015) Stijging Omnibusonderzoek
Doorstroming op hoofdwegen in gemeente 7 (2013) 7.2 (2015) Stijging Omnibusonderzoek
Bereikbaarheid gemeentelijke voorzieningen per fiets 8.4 (2013) 8.3 (2015) Stijging Reg. Omnibus
Het openbaar vervoer 6.5 (2013) 6.8 (2015) Stijging Meting in 2016 via nog op te zetten Ondernemerspanel
Fysieke voorzieningen **        
Score fysieke voorzieningen in buurt 13 (2011) 6 (2013) Daling Politie ZHZ
Overlast hondenpoep 6.5 (2014) 6.5 (2015) Gelijk Veiligheidsmonitor
Overlast rommel op straat 21.3% (2014) 17.6% (2015) Gelijk Veiligheidsmonitor

Oordeel ondernemers wordt niet meer gemeten

** Deze indicatoren worden later dit jaar aan de inwoners voorgelegd via het bewonerspanel; actualisering cijfers komend najaar

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten Prim.begrot.2018 2018 Jaarsch.2019 2018 Jaarsch.2020 2018 Jaarsch.2021
2.1 - Verkeer en vervoer 3.786 3.803 3.825 3.819
2.5 - Openbaar vervoer 118 118 118 118
5.73 - Groen en waterhuishouding 1.847 1.807 1.820 1.927
7.2 - Riolering 1.815 1.976 1.967 1.955
7.3 - Afval 3.504 3.264 3.135 3.144
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 401 403 403 403
8.13 - RO Vastgoedregistratie 147 147 147 147
Totaal lasten 11.619 11.518 11.414 11.513
Baten Prim.begrot.2018 2018 Jaarsch.2019 2018 Jaarsch.2020 2018 Jaarsch.2021
2.1 - Verkeer en vervoer -53 -53 -53 -53
2.5 - Openbaar vervoer 0 0 0 0
5.73 - Groen en waterhuishouding 0 0 0 0
7.2 - Riolering -2.271 -2.432 -2.422 -2.411
7.3 - Afval -3.557 -3.557 -3.557 -3.557
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria -502 -502 -502 -502
8.13 - RO Vastgoedregistratie 0 0 0 0
Totaal baten -6.383 -6.544 -6.534 -6.523
Resultaat 5.236 4.974 4.879 4.990