Uitgaven

23,16%
€ 15.141
x € 1.000
23,16% Complete

Inkomsten

20,51%
€ -13.410
x € 1.000
20,51% Complete

Saldo

0%
€ 1.731
x € 1.000

Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Uitgaven

23,16%
€ 15.141
x € 1.000
23,16% Complete

Inkomsten

20,51%
€ -13.410
x € 1.000
20,51% Complete

Saldo

0%
€ 1.731
x € 1.000

Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Terug naar navigatie - Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Hendrik-Ido-Ambacht is een gemeente met een dorps karakter en goede voorzieningen in een rustige woon- en leefomgeving in een stedelijke regio. Onze inwoners ervaren de gemeente als aangenaam om in te wonen. Om dit prettige woonklimaat ook voor de toekomst te behouden, is het van belang om de voorzieningen op peil te houden en te zorgen voor een goed en aantrekkelijk werkklimaat. Daarbij gaat het niet alleen om de mensen met wie we onze huidige gemeenschap vormen, maar ook om de mensen die de samenleving na ons voort moeten zetten. Daarom willen we op een duurzame manier met onze leefomgeving omgaan.

Actualiteiten en acties

Terug naar navigatie - Actualiteiten en acties

Acties

Terug naar navigatie - Acties

Wat gaan we daarvoor doen?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Milieu

Verplichte indicatoren

0-waarde

(2015)

Actuele waarde

(2016)

Ambitie 2018

t.o.v. 0-waarde

Bron

Omvang huishoudelijk restafval 

KG/inwoner

251 (2014) 249 (2015) Daling CBS
Hernieuwbare elektriciteit 0.8% (2014) 1.1% (2015) Stijging RWS

Economie

Verplichte indicatoren

0-waarde

(2015)

Actuele waarde

(2016)

Ambitie 2018

t.o.v. 0-waarde

Bron
 Banen* 439.2 449.4 Stijging  LISA

Vestigingen (van bedrijven)

Per 1.000 inwoners

 108.2 onbekend Stijging LISA

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

142

(2013)

onbekend   Atlas voor gemeenten

Functiemenging

41.1% 41.8% Gelijk LISA

De verplichte indicatoren vestigingen van bedrijven per 1000 inwoners (economie) en aantal banen per 1000 inwoners (sociaal) vervangen de indicatoren aantal bedrijven en aantal werkzame personen uit de voorgaande begroting. 

Wonen

Verplichte indicatoren

0-waarde

(2015)

Actuele waarde

(2016)

Ambitie 2018

t.o.v. 0-waarde

Bron
Gemiddelde WOZ waarde 208 215 n.v.t.  CBS

Nieuw gebouwde woningen 

Per 1.000 woningen

9

(2013)

7.4

(2014)

Stijging BAG
Demografische druk (15-64 jr) 58.1% 58.6% Daling CBS

Gemeentelijke woonlasten

eenpersoonshuishouden

675

(2016)

678

(2017)

Daling COELO

Gemeentelijke woonlasten

meerpersoonshuishouden

797

(2016)

799

(2017)

Daling COELO

 

 

 

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten Prim.begrot.2018 2018 Jaarsch.2019 2018 Jaarsch.2020 2018 Jaarsch.2021
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 287 288 289 291
3.1 - Economische ontwikkeling 350 350 350 350
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.998 4.278 3.522 3.567
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 96 96 96 96
5.5 - Cultureel erfgoed 12 12 12 12
7.4 - Milieubeheer 613 613 613 613
8.1 - Ruimtelijke ordening 268 268 268 268
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.859 9.396 16.771 16.284
8.3 - Wonen en bouwen 943 943 943 943
Totaal lasten 15.428 16.246 22.865 22.425
Baten Prim.begrot.2018 2018 Jaarsch.2019 2018 Jaarsch.2020 2018 Jaarsch.2021
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden -211 -211 -211 -176
3.1 - Economische ontwikkeling 0 0 0 0
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -4.998 -4.278 -3.522 -3.567
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -49 -49 -49 -49
5.5 - Cultureel erfgoed 0 0 0 0
7.4 - Milieubeheer 0 0 0 0
8.1 - Ruimtelijke ordening -22 -22 -22 -22
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -7.847 -9.384 -16.759 -16.272
8.3 - Wonen en bouwen -494 -305 -388 -445
Totaal baten -13.621 -14.249 -20.950 -20.531
Resultaat 1.807 1.997 1.915 1.895