Uitgaven

18,19%
€ 11.475
x € 1.000
18,19% Complete

Inkomsten

12,38%
€ -8.622
x € 1.000
12,38% Complete

Saldo

43,47%
€ 2.854
x € 1.000

Programma 3. Buitenruimte

Uitgaven

18,19%
€ 11.475
x € 1.000
18,19% Complete

Inkomsten

12,38%
€ -8.622
x € 1.000
12,38% Complete

Saldo

43,47%
€ 2.854
x € 1.000

Programma 3. Buitenruimte

Terug naar navigatie - Programma 3. Buitenruimte

De openbare ruimte is een belangrijke plek om elkaar te ontmoeten Onze inwoners voelen zich prettig in een veilige, schone en groene omgeving. We richten ons op veiligheid, participatie, verkeer en vervoer, het niveau van onderhoud, groen en speelvoorzieningen.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Verplichte indicatoren 0-waarde Actuele waarde ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde Bron
-2016 -2017
Verkeersongevallen
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig 8% (2014) 8% Gelijk VeiligheidNL
-2015
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser 8% (2014) 6% Gelijk VeiligheidNL
-2015
Fysieke voorzieningen
Vernielingen en beschadiging (in de openbare ruimte) Per 1.000 inwoners 5.1 4.9 Gelijk CBS
-2015 -2016
Vrijwillige indicatoren 0-waarde (2016) Actuele waarde ambitie 2019 t.o.v. 0-waarde Bron
-2017
Bereikbaarheid
Oordeel inwoners over… Stijging OCD
bereikbaarheid buurt met auto 8 8 Stijging OCD
-2015
bereikbaarheid buurt vanaf de snelweg 8.4 8,1 Stijging OCD
-2015
doorstroming op hoofdwegen in gemeente 7.2 6,9 Stijging OCD
-2015
bereikbaarheid gemeentelijke voorzieningen per fiets 8.3 8,4 Stijging OCD
-2015
het openbaar vervoer 6.8 6,4 Stijging OCD
-2015
Fysieke voorzieningen*
Score fysieke voorzieningen in buurt 6 Daling Politie ZHZ
-2013
Overlast hondenpoep 6.5 Gelijk Veiligheidsmonitor
-2015
Overlast rommel op straat 17.6% Gelijk Veiligheidsmonitor
-2015
* Deze indicatoren worden later dit jaar aan de inwoners voorgelegd via het bewonerspanel; actualisering cijfers komend najaar.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Prim.begrot. 2017 Begrot.wijz.2017 Begrot.totaal 2017 Realisatie 2017 Saldo 2017
Lasten
2.1 - Verkeer en vervoer 3.667 76 3.742 3.169 574
2.5 - Openbaar vervoer 120 0 120 107 12
5.73 - Groen en waterhuishouding 1.764 115 1.879 1.867 12
7.2 - Riolering 1.892 -21 1.871 2.022 -151
7.3 - Afval 3.168 430 3.598 3.673 -75
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 375 28 403 435 -32
8.13 - RO Vastgoedregistratie 225 30 255 203 51
Totaal Lasten 11.210 658 11.868 11.475 392
Baten
2.1 - Verkeer en vervoer -52 -15 -67 -2.115 2.048
5.73 - Groen en waterhuishouding -2 2 0 0 0
7.2 - Riolering -2.209 0 -2.209 -2.277 68
7.3 - Afval -3.433 -50 -3.483 -3.660 177
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria -469 0 -469 -570 101
Totaal Baten -6.165 -63 -6.228 -8.622 2.394