Meer
Publicatiedatum: 15-09-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Overige gegevens

1. Staat van salarissen en formatie

2. Staat van salarissen en formatie

2. Staat van opgenomen langlopende geldleningen

3. Staat van langlopende geldleningen

3. Staat van gewaarborgde geldleningen

4. Gewaarborgde leningen

4. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

5. Staat van vaste activa