Meer
Publicatiedatum: 18-09-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Overige gegevens

1. Staat salarissen en formatie

1. Staat van salarissen en formatie

2. Staat langlopende leningen

2. Staat van langlopende geldleningen

3. Staat gewaarborgde leningen

3. Gewaarborgde leningen

4. Staat van Activa – staat C

4. Staat van vaste activa